Sunday, 20 December 2009

Litt informasjon om bloggen

Hensikten med denne bloggen er å spesielt presentere mine interesser og dele dem med andre globalt sett. Det vil være en god del innlegg på engelsk etterhvert, men de innleggene som kun nok vil interesse nordmenn vil foregå på norsk.

Jeg er en 31 år gammel programmerer som jobber i Trondheim. Jeg er født og oppvokst i Steinkjer i Nord-Trøndelag og har studert allmenne fag her. I ungdommen (er jeg ikke ung enda da?) drev jeg mye med fotball og svømming. Jeg studerte tre år på Lade ulike emner i realfag, mye matematikk og informatikk. Også emner i fysikk og noe i statistikk. Jeg måtte avtjene min førstegangstjeneste i 2000 og hadde et interessant år i HMK Garden i Rekognoseringstroppen. Jeg brukte så kun fire år på å få tatt min grad Sivilingeniør i datateknikk, sommeren 2005. Videre jobbet jeg etter studiene med ulike prosjekter for ulike og tok også en del etterutdanning innenfor fag i Linux og systemadministrasjon. Jeg fikk min første jobb i Kongsberg Spacetec i Tromsø mai 2006 og jobbet her et halvt år. En arbeidsgiver med mange spennende prosjekter og jeg jobbet med NASA og ESA. Etterhvert gikk det dog opp for meg at jeg ville fortsette og jobbe og bo i Trøndelag og jeg fikk så jobb i Norconsult IS i Trondheim. Her jobbet jeg for første gang med .NET teknologi og etter å ha jobbet med mye Linux-systemer og åpen programvare så var det egentlig en grei retur til .NET teknologi og Visual Studio. Jeg jobbet her i 10 måneder som konsulent på oppdrag og drev mye med ASP.NET, Javascript og Geomedia WebMap, samt Oracle. Etterpå fikk jeg jobb hos Lydia AS i Trondheim og har jobbet der i 2 år. Her har jeg jobbet med .NET teknologi igjen, Windows Presentation Foundation (WPF) og ASP.NET, Javascript og WCF, all .NET programmering i hovedsaklig C#.NET. Jeg kjenner også VB.NET men liker helst å bruke C#.NET. For tiden så er jeg formelt ansatt i Lydia AS fram til 31. mars 2010 og jeg er på utkikk etter en ny arbeidsgiver, helst i Trondheim og som kan tilby stilling til meg. Jeg håper at jeg med min gode formelle utdanning og etterhvert varierte bakgrunn kan være interessant for en ny arbeidsgiver i Trondheim til nyåret 2010.

No comments:

Post a Comment